hires-07_LadyMacbethVonMzensk_2017_NinaStemme_BrandonJovanovich_Ensemble_c_SF_ThomasAurin